RO
STANDARD
RO
LIGHT
BiRO
STANDARD

Seria BiRO Standard

Projektujemy i produkujemy również jednostki do demineralizacji wody metodą dwustopniowej odwróconej osmozy BiRO o wydajnościach od 100 l/h do 15000 l/h. System ten jest wykorzystywany w aplikacjach wody wysoko oczyszczonej, w których wymagania dotyczące jakości permeatu nie pozwalają na zastosowanie standardowych jednostek RO, takich jak np. przemysł farmaceutyczny.

Wszystkie elementy wchodzące w skład filtra BiRO zamontowane są na trwałej ramie ze stali nierdzewnej. Urządzenie jest w pełni automatyczne, sterowane przy użyciu programowalnego sterownika Siemens umożliwiającego komunikację z BMS po sieci Proinet lub Modbus TCP/IP. Szafa sterująca wyposażona jest dotykowy panel operatorskim na którym zwizualizowana jest praca jednostki. Układ posiada automatyczny system wyrównywania stężeń soli po obu stronach membran. Seria BiRO wyposażona jest w system kontroli jakości permeatu II stopnia składający się z sondy przewodności z kompensacją temperatury oraz zaworów rozdziału permeatu umożliwiających zrzut permatu II stopnia w momencie przekroczenia zadanego progu przewodności.

System BiRO wyposażony jest w dwie pompy podnoszące ciśnienie produkcji Grundfos, membrany filtracyjne produkcji DuPont (FilmTec), pomiar przewodności permeatu I i II stopnia produkcji +GF+. Orurowanie po stronie wysokiego ciśnienia wykonane jest ze stali 316L, orurowanie po stronie niskiego ciśnienia PCV klejone +GF+. Zastosowanie membran osmotycznych, pracujących przy wysokim stopniu przemiany pozwala na bardzo ekonomiczną eksploatację urządzenia oraz uzyskanie optymalnych parametrów permeatu.

 • Elektrozawór wejściowy
 • Czujnik ciśnienia z wyjściem analogowy
 • Pompa wysokiego ciśnienia I stopnia Grundfos
 • Pompa wysokiego ciśnienia II stopnia Grundfos ze stali nierdzewnej
 • Membrany FilmTec (DuPont)
 • Obudowa membran z żywicy z włóknem szklanym
 • Automatyczny zawór płuczący auto-flush
 • Manometry glicerynowe
 • Rotametry I stopień: permeat, koncentrat, recyrkulacja
 • Rotametry II stopień: permeat, koncentrat, recyrkulacja
 • Grzybkowe zawory regulacyjne ze stali nierdzewnej
 • Sonda przewodności permeatu I stopnia z kompensacją temperatury
 • Sonda przewodności permeatu II stopnia z kompensacją temperatury
 • Orurowanie po stronie wysokiego ciśnienia ze stali nierdzewnej
 • Orurowanie po stronie niskiego ciśnienia PVC-U
 • Rozdzielnica elektryczna wyposażona w programowalny sterownik PLC SIEMENS oraz dotykowy panel operatorski
 • Przyłącza CIP
 • Opcjonalnie możliwość doposażenia jednostki w system do pomiaru przepływu permeatu I i II stopnia z wyjściem analogowym
 • Opcjonalnie możliwość doposażenia jednostki w system do pomiaru przepływu koncentratu I i II stopnia z wyjściem analogowym
 • Opcjonalnie możliwość rozbudowy układu o system do demineralizacji koncentratu pozwalający na uzyskanie sprawności całkowitej do 95% (95% woda demi, 5% koncentrat/ściek)
 • Opcjonalnie możliwość rozbudowy systemu o automatyczny system CIP

Wydajność

0,1 – 15,0m3/h

Sprawność całkowita

do95%

Jakość permeatu

< 0.1µS/cm