kotłownie
parowe
otwarte
układy
chłodzenia
układy
zamknięte
produkty
RO

Układy zamknięte

Integralną część systemów ogrzewania i chłodzenia stanowią układy zamknięte. Ze względu na sposób realizacji zadań możemy wyróżnić:

 • Układy grzewcze.
 • Układy chłodnicze zamknięte.
Układy grzewcze dostarczają ciepło do różnych procesów technologicznych ale także utrzymują odpowiednią temperaturę pomieszczeń. Realizacja tego zadania może być prowadzona w oparciu o zewnętrzne ciepło np. ciepło pary z kotłowni parowej lub też bezpośrednio za pomocą np. kotłów wodnych.

Układ chłodniczy zamknięty jest to układ pracujący na zasadzie pętli, w której ruch wody wymuszony jest z reguły przez pompy obiegowe.  Zasadniczym celem stosowania tego typu układów jest odbiór ciepła z procesów technologicznych. Odebrane ciepło w kolejnym etapie oddawane jest do zewnętrznego systemu np. wodnego, powietrznego itp..

Niezależnie od przeznaczenia oraz pełnionej funkcji układy zamknięte (grzewcze i chłodnicze) charakteryzują się podobną budową oraz sposobem pracy. Do ich wykonania stosuje się przeróżne materiały takie jak stal czarna, miedź, aluminium, stal nierdzewna itp. Ta różnorodność powoduje szereg problemów związanych z procesami korozyjnymi w szczególności korozją galwaniczną ale także ze względu na różne optymalne warunki pracy każdego z materiałów, powoduje ogromne problemy eksploatacyjne. Dodatkowo sposób pracy charakteryzujący się niską wymianą wody powoduje i nasila w/w procesy korozyjne. Typowymi problemami, które występują w układach zamkniętych są:

 • Procesy korozyjne, w tym korozja galwaniczna.
 • Procesy osadotwórcze.
 • Powstawanie zawiesiny z produktów korozji i osadów.

Oraz dodatkowo w zamkniętych układach chłodniczych:

 • Niekontrolowany rozwój życia biologicznego, a co z tym idzie powstanie biofilmu na wszystkich elementach układu chłodzenia.

Obecnie zaawansowane technologie np. kogeneracji wymuszają wykorzystanie jednej infrastruktury technicznej w zależności od pory roku lub prowadzonego procesu do celów chłodzenia lub grzania.

Wszystko to powoduje, że układy te wymagają najwyższej staranności w doborze programu uzdatniania wody, odpowiednich urządzeń i technik filtracyjnych ale także prawidłowego programu chemicznej korekty wody.

Dla celów ochrony antykorozyjnej oraz antyosadowej firma EPURO posiada serię produktów EPUROCET W bazujących na technologii amin filmujących oraz gamę produktów tradycyjnych.

Produkty EPURODOS W

 • Zapewniają skuteczną ochronę antykorozyjną i antyosadową przy zastosowaniu tylko jednego produktu.
 • Grupa produktów wyselekcjonowanych pod kątem uzyskiwania maksymalnej skuteczności w obiegach zamkniętych zasilanych wodą o różnej jakości.
 • Ze względu na zawartość specyficznych inhibitorów zastosowanie produktów zapewnia ochronę instalacji wykonanych z różnych materiałów,
 • Przeciwdziałają tworzeniu się kamienia oraz osadów trudno-rozpuszczalnych soli, które są przyczyną pogorszenia cyrkulacji a nawet blokowania przepływu wody w układzie.
 • Wykazują działanie dyspergujące, utrzymują zawiesinę w stanie rozproszonym, dzięki czemu może ona być łatwo usuwana w procesie odsalania i nie tworzy zatorów.

W naszej ofercie znajdą Państwo także gamę biocydów nieutleniających oraz utleniających FERROCID.

Produkty FERROCID

 • Grupa produktów, których aktywność jest skierowana przeciwko wzrostowi alg, grzybów oraz bakterii tlenowych i beztlenowych w otwartych układach chłodniczych oraz przemysłowych obiegach wodnych.
 • Skutecznie eliminują niekorzystne zjawiska wywołane przez rozwój drobnoustrojów, takie jak: zawiesina biomasy, narastanie osadów, akumulacja szlamów.
 • Pomagają utrzymywać powierzchnie instalacji w czystości, przez co wpływają również korzystnie na efektywność działania preparatów antykorozyjnych.
 • Preparaty biobójcze są aktywne także w stosunku do bakterii z grupy Legionella pneumophilia, odpowiedzialnych za chorobę legionellozę.