kotłownie
parowe
otwarte
układy
chłodzenia
układy
zamknięte
produkty
RO

Otwarte układy chłodnicze

Otwarte układy chłodnicze stanowią integralną część wielu systemów technologicznych w zakładach przemysłowych. Są kluczowym elementem pozwalającym na odprowadzenie ciepła z w/w procesów a tym samym mają ogromne znaczenie dla właściwego funkcjonowania zakładów.

Wykorzystywanie wody jako nośnika energii powoduje, że są narażone na problemy eksploatacyjne związane są z następującymi zjawiskami:
 • korozją elementów systemu,
 • wytrącaniem się osadów nieorganicznych (kamienia) na powierzchniach wymiany ciepła oraz we wkładach wież chłodzących,
 • akumulacją szlamów i mułów w całym układzie chłodzenia, a zwłaszcza w miejscach gdzie następuje wyraźne ograniczenie prędkości przepływu wody lub zmiana jego kierunku oraz w nowoczesnych, wysokosprawnych wypełnieniach wież chłodzących wykonanych z tworzyw sztucznych,
 • niekontrolowanym rozwojem życia biologicznego w wodzie chłodzącej, a co z tym idzie powstanie biofilmu na wszystkich elementach układu chłodzenia.

Skuteczny program kondycjonowania wody chłodzącej musi zatem w sposób kompleksowy odpowiadać na wszystkie te zagrożenia. Nie uwzględnienie choćby jednego z nich lub też niewystarczająca jego kontrola może w konsekwencji doprowadzić do poważnych problemów.

Prawidłowo dobrany program przygotowania wody dla tego typu układów powinien obejmować:

 • Urządzenia techniczne (np. stację zmiękczania wody, system odsalania, systemy dozujące itd.).
 • Produkty chemiczne (inhibitory korozji i osadów, biocydy).

Powinien on również uwzględniać normy poszczególnych producentów wież chłodniczych oraz obliczenia indeksów nasycenia np. indeksu Langeliera czy Ryznara.

Firma EPURO bazując na swojej wiedzy i kilkudziesięcioletnim doświadczeniu jest w stanie dostarczyć rozwiązania techniczne i technologiczne spełniające powyższe założenia. Jesteśmy w stanie wypracować indywidualny program uzdatniania zawierający zarówno dobór urządzeń technicznych oraz odpowiedni program chemiczny. Dodatkowo przy doborze naszych rozwiązań kierujemy się optymalizacją kosztów eksploatacyjnych. Dla celów wyparnych układów chłodniczych firma EPURO przygotowała serię produktów EPURODOS E o szerokim spektrum działania antyosadotwórczego oraz antykorozyjnego.

Produkty EPURODOS E

 • Zapewniają skuteczną ochronę antykorozyjną i antyosadową przy zastosowaniu tylko jednego produktu.
 • Grupa produktów wyselekcjonowanych pod kątem uzyskiwania maksymalnej skuteczności w obiegach chłodniczych zasilanych wodą o różnej jakości.
 • Przeciwdziałają tworzeniu się kamienia oraz osadów trudnorozpuszczalnych soli, które są przyczyną pogorszenia cyrkulacji a nawet blokowania przepływu wody w układzie.
 • Wykazują działanie dyspergujące, utrzymują zawiesinę w stanie rozproszonym, dzięki czemu może ona być łatwo usuwana w procesie odsalania i nie tworzy zatorów.
 • Regularne dozowanie zapewnia efekt czyszczenia instalacji.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo także gamę biocydów nieutleniających oraz utleniających FERROCID.

Produkty FERROCID

 • Grupa produktów, których aktywność jest skierowana przeciwko wzrostowi alg, grzybów oraz bakterii tlenowych i beztlenowych w otwartych układach chłodniczych oraz przemysłowych obiegach wodnych.
 • Skutecznie eliminują niekorzystne zjawiska wywołane przez rozwój drobnoustrojów, takie jak: zawiesina biomasy, narastanie osadów, akumulacja szlamów.
 • Pomagają utrzymywać powierzchnie instalacji w czystości, przez co wpływają również korzystnie na efektywność działania preparatów antykorozyjnych.
 • Preparaty biobójcze są aktywne także w stosunku do bakterii z grupy Legionella pneumophilia, odpowiedzialnych za chorobę legionellozę.