EPUROTECH
29
EPUROTECH
39
EPUROTECH
50
EPUROTECH
51
EPUROTECH
52
EPUROTECH
95

Seria EPUROTECH 51

Zmiękczacze EPUROTECH 51 wyposażone są w 1″ zawór sterujący, wykonany z materiałów odpornych na korozję, produkcji ECOWATER oraz w uniwersalny sterownik elektroniczny. Zawór sterujący ma unikalną konstrukcję opartą na zasadzie współosiowo obracających się dysków, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie dużych natężeń przepływu przy niewielkich spadkach ciśnień. Urządzenia są budowane przy użyciu zbiorników filtracyjnych o średnicach 13″ i 16″. Możliwość konfigurowania urządzeń w systemach simplex (jedna butla), duplex (dwie butle), triplex (trzy butle) i quadplex (cztery butle), w połączeniu z bogatym oprogramowaniem sterownika, pozwala na budowę stacji uzdatniania przystosowanych do różnych potrzeb. Modułowa konstrukcja urządzeń pozwala na łatwą rozbudowę istniejących stacji i zwiększenie ich wydajności.

Złoża jonowymienne zmiękczaczy serii 51 są standardowo regenerowane w trybie przeciwprądowym. Taki system odnawiania złoża sprzyja uzyskiwaniu wysokich pojemności jonowymiennych przy jednoczesnym, niskim zużyciu soli i wody w czasie regeneracji.

Lokalny sterownik oferuje wiele możliwości programowania trybu pracy urządzenia, szczególnie w przypadku układów wielozbiornikowych.

Tryby pracy:

  • Praca naprzemienna z regeneracją natychmiastową

W tym systemie pracy zwykle jeden z filtrów pozostaje w pozycji oczekiwania, podczas gdy pozostałe filtry podają wodę uzdatnioną. Pracujący filtr, którego pojemność jonowymienna została wyczerpana, zostaje wyłączony z pracy, a w jego miejsce zostaje wprowadzony do pracy filtr oczekujący. Filtr wyczerpany przechodzi natychmiast proces regeneracji, a po jej zakończeniu pozostaje w pozycji oczekiwania.

Jest to system pracy szczególnie przydatny w przypadku uzdatniania wody dla potrzeb układów wymagających ciągłej dostawy wody całkowicie zmiękczonej np. w kotłowniach parowych lub wyparnych układach chłodzenia.

  • Praca w trybie Przepływ Maksymalny

Jeden lub więcej filtrów pozostaje w pozycji oczekiwania, podczas, gdy pozostałe filtry podają wodę uzdatnioną. Jeżeli pobór wody uzdatnionej będzie większy od zaprogramowanej wartości natężenia przepływu pracujących filtrów, wówczas filtry oczekujące zostają wprowadzone do pracy. Po spadku poboru wody poniżej zaprogramowanej wartości natężenia przepływu, filtry te powrócą do pozycji oczekiwania.

Jest to tryb pracy najczęściej wykorzystywany do uzdatniania wody użytkowej dla potrzeb np. hoteli lub osiedli mieszkaniowych, ponieważ pozwala na elastyczne dopasowywanie wydajności chwilowych stacji uzdatniania wody do zmiennego zapotrzebowania na wodę.

  • Praca równoległa z regeneracją natychmiastową

Wszystkie filtry podają wodę uzdatnioną jednocześnie. Filtr, którego pojemność jonowymienna została wyczerpana, zostaje natychmiast wyłączony z pracy i zregenerowany, a następnie powraca do pracy.

Jest to system wykorzystywany w warunkach produkcji wody na potrzeby technologiczne, kiedy szczególnie ważna jest duża wydajność stacji, bez konieczności zachowania ścisłego rygoru dotyczącego jakości wody uzdatnionej.

  • Praca równoległa z regeneracją opóźnioną

Wszystkie filtry podają wodę uzdatnioną jednocześnie. Filtr, którego pojemność jonowymienna została wyczerpana pozostaje w pracy, a jego regeneracja zostaje przeprowadzona dopiero o zaprogramowanej godzinie. Jest to tryb pracy stacji wykorzystywany w warunkach produkcji wody na potrzeby technologiczne, kiedy szczególnie ważna jest duża wydajność stacji, bez koniczności zachowania ścisłego rygoru dotyczącego jakości wody uzdatnionej.

Maksymalna wydajność* [m3/h] SE DE TE QE
51/043 1,7 1,7 3,4 5,2
51/057 2,3 2,3 4,6 6,7
51/085 3,4 3,4 6,8 10,2
51/113 4,5 4,5 9,0 13,6

* - przy założeniu twardości wody surowej na poziomie 15°dH