Bazując na wiedzy i 30 letnim doświadczeniu firma EPURO jest w stanie zapewnić prawidłową eksploatację oraz indywidualne podejście do  każdej wodnej instalacji przemysłowej.

Projektujemy, produkujemy i instalujemy przemysłowe urządzenia do uzdatniania wody. Zapewniamy doradztwo w doborze właściwych technologii i oferujemy serwis techniczny w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Dobieramy technologię korekty chemicznej oraz oferujemy w jej zakresie pełną gamę preparatów, dobranych indywidualnie do każdej instalacji. Nasi serwisanci chemiczni, przeprowadzając analizy próbek z kondycjonowanych układów, sprawują ciągłą kontrolę nad procesem uzdatniania wody.

Woda – wszechstronne medium

W wielu sektorach przemysłu, woda w postaci ciekłej lub parowej wykorzystywana jest jako niezbędny czynnik produkcyjny oraz energetyczny. Ma zastosowanie bezpośrednio w wytwarzaniu docelowych produktów np. spożywczych ale także pośrednio dostarczając lub odbierając energię w różnych układach technologicznych. Dynamiczny charakter tego medium, zdolności do rozpuszczania lub wytrącania substancji, odbierania oraz oddawania energii cieplnej, decydują o jej przydatności, ale są także przyczyną poważnych strat materiałowych i finansowych.

Rozwiązujemy Wasze problemy

Realizowane procesy technologiczne wymagają zrównoważonej gospodarki cieplnej. W zależności od specyfikacji pracy ciepło do procesów może być dostarczane z instalacji technicznych np. kotłów parowych, kotłów wodnych lub odbierane za pomocą np. układów wody lodowej czy wyparnych wież chłodniczych. W każdym z tych przypadków woda odgrywa ogromną rolę. Niekontrolowany przebieg w/w procesów może prowadzić do poważnych problemów technicznych wynikających z przebiegu procesów korozyjnych, osadotwórczych oraz niekontrolowanego rozwoju życia biologicznego. Dlatego też, bardzo ważne jest aby cały proces przygotowania wody został opracowany indywidualnie dla każdej instalacji. Powinien on się opierać o odpowiednie urządzenia do uzdatniania wody, ale także wyselekcjonowane, pod kątem technologicznym oraz optymalizacji kosztów eksploatacyjnych, produkty chemicznej korekty wody — EPURO na każdym etapie kompleksowo od ponad 30 lat wspiera swoich klientów swoją wiedzą, rozwiązaniami techniczno-technologicznymi, wsparciem serwisu chemicznego, serwisu technicznego oraz wysokim standardem pracy.

Chemia w służbie wody

Korekta chemiczna stanowi dzisiaj nieodłączny element eksploatacji systemów, w których jako medium wykorzystywana jest woda. Pozwala nie tylko ochronić nowe instalacje lub hamować narastanie problemów, ale umożliwia także poprawę stanu eksploatowanych układów oraz zwiększenie wydajności pracy urządzeń. Niezbędnym elementem dopełniającym każdy program chemicznego uzdatniania wody jest sprawnie działający serwis techniczny oraz chemiczny świadczące pełną opiekę nad systemem na podstawie wykonywanych cyklicznie analiz wody oraz kontroli pracy urządzeń. Każda wizyta serwisowa zakończona jest przedstawieniem rzeczywistej sytuacji oraz odpowiednim protokołem technicznym.

Zapraszamy do współpracy.