technologie
filtracyjne
technologie
jonowymienne
technologie
membranowe
pozostałe
technologie

Pozostałe technologie

Posiadamy kompletną ofertę technologii uzdatniania, dzięki czemu osiągamy wymagany skład i stopień czystości wody dla konkretnych zastosowań, we wszystkich typach działalności przedsiębiorstw.

Na wyróżnienie zasługują nasze rozwiązania i doświadczenie w wykonaniu systemów do produkcji i dystrybucji wody oczyszczonej dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego.

Elektrodejonizacja EDI

 • Uzyskanie wody wysokooczyszczonej (HPW), nawet do 0,1 µS/cm.
 • Pracą urządzenia steruje automatyczny, dowolnie programowalny
  sterownik.
 • Obsługa przez panel dotykowy.
 • Wyposażenie w układy kontrolne i pomiarowe.

Korekta chemiczna

 • Systemy proporcjonalnego dozowania.
 • Elementy wyposażenia: zasobnik na preparat chemiczny, pompa
  dozująca, sonda wtryskowa, wodomierz kontaktowy.
 • Automatyczna praca i precyzyjne dawki.
 • Czynności obsługowe zredukowane do minimum.
 • Dozowniki ESPEDOS — układy zbudowane w oparciu o wodomierz kontaktowy, elektromagnetyczną pompę membranową Grundfos i zasobnik na środek chemiczny. Membranowa pompa dozująca z napędem, regulacją prędkości (silnik krokowy) i inteligentnym elektronicznym układem sterującym zapewnia minimalne zużycie energii. Pompa pracuje z pełną długością skoku w celu zapewnienia optymalnej dokładności. Długość każdego skoku tłoczenia zmienia się wg ustawionej wydajności, co zapewnia łagodny i ciągły przepływ. Wydajność dozowania można ustawić przy pomocy pokrętła ze skalą logarytmiczną. Systemy dozowania dostępne w wersjach na wodę zimną oraz ciepłą, przeznaczone do precyzyjnego dawkowania preparatów do chemicznej korekty wody.
Magazynowanie wody – seria EPURO ZM/PL W naszej ofercie znajdą Państwo szeroką gamę zbiorników PE o pojemności od 0,1 m3 do 80 m3. Nasza oferta obejmuje zbiorniki cylindryczne wykonane z czarnego PE nieprzepuszczalnego dla promieniowani UV. Kształt i wymiary zbiornika, lokalizacja króćców przyłączeniowych i włazów rewizyjnych są każdorazowo dostosowywane do potrzeb klienta. Nasze zbiorniki mogą być wyposażone w dno płaskie lub skośne możliwe jest również wykonanie dwupłaszczowe. W przypadku ograniczonych możliwości wprowadzenia gotowych zbiorników do pomieszczenia oferujemy usługi spawania wewnętrznego z gotowych elementów.
Dezynfekcja wody
 • Dezynfekcja wody na drodze promieniowania
UVSterylizatory przeznaczone do dezynfekcji wody pitnej, wody użytkowej oraz wody przemysłowej. Urządzenia z podstawowej oferty mają wydajność od 0,5m3/h do 138m3/h przy dawce 400J/m3 i T10=95%. Urządzenia dostępne są z korpusem w wykonaniu ze stali 304 lub 316L, a ich konstrukcja pozwala na montaż poziomy i pionowy. Turbolizatory będące na wyposażeniu urządzeń, zapewniają jednakową skuteczność promieniowania UV w całej komorze. Opcjonalnie istnieje możliwość dokupienia czujnika promieniowania UV.
 • Generatory dwutlenku chloru – seria EPURO GDCL 10 i 25
Przeznaczone do dezynfekcji wody pitnej, ciepłej wody użytkowej, wody technologicznej oraz wody kierowanej do wyparnych układów chłodniczych. Generator służy do bezpiecznej produkcji roztworu dwutlenku chloru (ClO2), który dezynfekuje wodę utleniając substancje organiczne, w tym również bakterie i drobnoustroje. Urządzenie wykorzystuje reakcję pomiędzy kwasem solnym i chlorynem sodu. Stosowane są rozcieńczone chemikalia – kwas solny (7% HCl) i chloryn sodu (12,5% NaClO2). Wytwarzanie dwutlenku chloru polega na dozowaniu do szklanej, bezciśnieniowej komory mieszania zwanej również „reaktorem” kwasu i chlorynu sodu w odpowiednich proporcjach. Jednocześnie do reaktora wprowadza się odpowiednią ilość wody mieszającej dzięki której otrzymujemy właściwe stężenie dwutlenku chloru. W reaktorze zachodzi mieszanie związków chemicznych wraz z uwalnianiem ciepła i powstaje końcowy produkt reakcji w postaci 0,2% dwutlenku chloru (2,0 ppm). Nad przebiegiem procesu czuwa sterownik PLC otrzymujący systematycznie sygnały od aparatury kontrolno-pomiarowej. Urządzenie posiada inteligentny system sterujący oparty na technologii HMI (Human Machine Interface), dzięki któremu możliwa jest zdalna komunikacja za pośrednictwem urządzenia mobilnego lub PC. Zalety stosowania dwutlenku chloru:
 • lepszy efekt dezynfekcji niezależnie od pH,
 • wyższa skuteczność przeciwko zarodnikom, wirusom i glonom,
 • nie tworzy rakotwórczych trihalometanów (THM),
 • skutecznie likwiduje biofilm wyższa stabilność.
W Naszej podstawowej ofercie znajdą Państwo dwa modele urządzenia GDCL 10 i GDCL 25 pozwalające na produkcję dwutlenku chloru w ilości 4 g i 10 g ClO2/h.